10379913_10202097137173535_8761075604582080387_o

Öppet brev till Catarina Dahlöf, Regiondirektör i Region Halland

Halmstad
Söndag den 24 maj 2015

Öppet brev till Catarina Dahlöf, Regiondirektör i Region Halland

Hej Catarina, Linda Bjerman här, ordförande i Halmstad Pride.
Det var mig du inte tog dig tid att ringa upp och motivera varför Region Halland valt att inte vara en del av Halmstad Pride 2015.

För att ta det från början, det var inte så att vi sökte upp er och bad om orimligt mycket pengar för ett arrangemang i en specifik stad för enbart dess invånare. Halmstad Pride blev uppsökta av en regionanställd som såg att ett samarbete skulle vara fruktbart för Region Halland. Hen kontaktade oss vid flera tillfällen och frågade vad vi behövde hjälp med så skulle hen se till att det fördes vidare. Vi tänkte att det kunde passa om Regionen tog kostnaden för hyran av den större av våra två scener (exklusive teknik). Det är ingen stor kostnad och den goodwill detta skulle generera för regionen gentemot såväl regionanställda som invånarna i Halland är ovärderlig. Men nu blev det inte så.

Det är ett dåligt argument att hänvisa till att sponsring ska gagna ”hela Halland” när det är residensstaden det gäller. Se till exempel Region Jönköpings län, de bistår med 233 500 kronor till Qom Ut som gick av stapeln igår (JP 17 april) och de hade även bokat en sektion i paraden där de uppmanar alla regionanställda att delta. Inte heller hindrade det Region Kronoberg från att samarbeta med Växjö Pride för två veckor sedan, de hade också bokat sektion i paraden.

De och andra regioner har förstått att det finns ett mervärde i att stötta Pride-initiativ eftersom de kommer alla till del, inte bara hbtq-personer. Alla, oavsett läggning och identitet, vinner på ett mer tillåtande samhälle.

RFSU Halland och RFSL Halland, är initiativtagare till föreningen Halmstad Pride. Två föreningar som vänder sig till hela regionen. I vår ändamålsparagraf står det: ”Föreningen har som mål att verka för ett inkluderande samhälle på såväl lokal som regional nivå men även med en internationell medvetenhet då dessa frågor inte känner några gränser /…/ ”.

Pride är inte ett jippo.
Vi vet våra rötter, vi vet förtrycket som Priderörelsen är sprungen ur, vi vet hur vidrigt en del människor kan bete sig om de inte med en gång kan könsbestämma en, vi känner blickarna, vi känner ifrågasättandet, vi lever i ett samhälle som inte tillåter olikheter och vi är beredda att jobba för en förändring här och nu för allas rätt att vara den hen är.
För att Vi KAN och vi kan inte låta bli att agera.
Glittret, glamouren och de glada färgerna är ett av medlen för att nå vårt mål, och det finns all anledning att fira våra olikheter, att vara stolta över vilka vi är, vardagen har vi nog av ändå.

Det är väldigt tråkigt att Regionen väljer att inte vara med och förtydliga att den bästa livsplatsen även inkluderar hbtq-personer.

Catarina, du kan ju höra av dig till mig och oss i Halmstad Pride så kan vi fortsätta diskussionen, för förklaringen via Hallandsnytt att Halmstad Pride inte berör ”hela Halland” räcker inte.

Stolta Hälsningar
Linda Bjerman, ordförande i Halmstad Pride

Inslaget i Hallandsnytt:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/halland/inga-pride-pengar-fran-regionen

Jönköping:
http://www.rjl.se/Verksamhet/Sjukhus-och-specialistvard/Lanssjukhuset-Ryhov-Jonkoping/Aktivitetskalender-Lanssjukhuset-Ryhov/qom-ut-festivalen-vecka-21-2015/

http://www.jonkopingsposten.se/artikel/39192/qom-ut-far-233-500-kronor

Växjö:
http://www.regionkronoberg.se/nyheter/pride/

Region Hallands värdegrund, Vi KAN:

http://www.regionhalland.se/om-region-halland/att-jobba-hos-oss/var-personal-ar-viktig/region-hallands-vardegrund/

hbt-policy Stockholms läns landsting:
http://www.lafa.nu/Documents/Rapporter/HBT_policySLL.pdf

Stockholms läns landstings sjukhus flaggar med regnbågen
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/alla-lanets-sjukhus-ska-hissa-regnbagsflaggan-under-stockholm-pride/aRKodp!wT62MQLI@IZhef5ZEYiCQ/