Fotograf: Emira Gusinjac

Snart dax för Halmstad Prides Årsmöte 2016!

Årsmöte
Hej kära medlemsföreningar, nu är det dags för Halmstad Prides årsmöte

Årsmötet går av stapeln tisdagen den 15 mars kl. 17:30 på Nolltrefem i Ljungbergska danssalen.

Har er förening ännu inte nominerat till styrelsen finns det fortfarande möjlighet att göra det.
Kontakta valberedningen, e-postadress valberedning@halmstadpride.se

Ombudsfördelning för medlemsorganisationer är:
5-10 medlemmar 1 ombud
(Medlemsavgift för 2015: 100 kr)

10-50 medlemmar 2 ombud
(Medlemsavgift för 2015: 200 kr)

50-100 medlemmar 3 ombud
(Medlemsavgift för 2015: 300 kr)

fler än 100 medlemmar 4 ombud (
Medlemsavgift för 2015: 500 kr)

Beroende på hur många medlemmar ni hade vid årsskiftet 2015/2016 så vet ni hur många ombud ni kan skicka på mötet.

Är ni oroliga för att medlemsavgiften för 2016 ännu inte är inbetald?
Lugn!  Medlemsavgiften fastställs på årsmötet och inbetalning sker efter det.

Dagordning har ni fått via e-post och övriga handlingar kommer att skickas ut till er senast två veckor före mötet.

Stolta hälsningar

Styrelsen i Halmstad Pride
genom Linda Bjerman, ordförande